Hvorfor er matsvinn et problem?

Den nyeste rapporten fra FNs miljøprogram (UNEP) viser at vi kaster 17 prosent av den maten som er solgt ut til butikker, restauranter, annen matservering og til husholdninger. I tillegg blir mye kastet før det kommer så langt. FN jobber for at vi skal nå bærekraftsmål nr. 12.3, om å halvere matsvinnet innen 2030. Men hvorfor er matsvinn et problem? Det handler om både om økonomi, helse, klima og miljø, globalt og lokalt. La oss snu det rundt, hvilke fordeler får vi av å redusere matsvinnet? 

Tallene viser at husholdninger kaster mest, med 11 prosent. Restauranter og andre matserveringstjenester kaster 5 prosent, og detaljhandlere kaster 2 prosent. Det vil jo si at hver og en av oss har store muligheter til å kunne gjøre noe med det. Hvis vi klarer å redusere matsvinnet vil det ha store økonomiske fordeler. Både i et samfunnsperspektiv, ved at ressursene som er lagt inn i produksjon og distribusjon av maten utnyttes bedre. Det samme gjelder for restauranter og butikker, hvor det vil være lønnsomt å selge all maten som blir bestilt, fremfor å måtte kaste og kjøpe inn mer. Ikke minst har det mye å si for egen lommebok å spise all maten som blir kjøpt, eller å hjelpe butikkene ved å kjøpe varer med kort holdbarhet til en nedsatt pris.

I et folkehelseperspektiv er det flere grunner til at helsen vil øke ved mindre matsvinn. Et hovedpoeng er at vi ved mindre svinn ville hatt nok mat til alle som i dag ikke har tilgang på det. Det kastes i dag rundt 930 millioner tonn mat i året, samtidig som 800 millioner mennesker er underernærte. Her har vi store muligheter til å gjøre en forskjell. Mindre matsvinn vil også bedre helsen gjennom bedre klima og miljø. Indirekte vil mindre matsvinn kunne føre til blant annet mindre luftforurensing, naturkatastrofer og økt matsikkerhet gjennom lavere global oppvarming. 

For en stor gevinst ved å redusere matsvinnet er nemlig mindre negativ påvirkning av klima og miljø. Matsvinn er beregnet til å stå for 8-10% av de globale klimagassutslippene. Ved å redusere svinnet vil også presset på naturressurser, avlinger og bruk av arealer gå ned. Rett og slett fordi vi slipper å produsere enda mer mat, om maten som allerede er produsert blir spist. 

Så matsvinn er et problem, men det gir oss også en unik mulighet til å forbedre både økonomi, helse, klima og miljø om vi gjør noe med det! Gjør et lite steg allerede nå, ved å laste ned Throw No More-appen. Da kan du enklere få oversikt over nedprisede varer i butikken, og spare både penger og miljøet.

 

Last ned app for iOS

Last ned app for Android

 

Les mer om hvordan vi jobber mot FNs bærekraftsmål her

Lær om et bærekraftig kosthold her 

Er du en som ønsker å spare penger samtidig som du reduserer matsvinn?

Er du en forhandler som ønsker å forbedre ditt miljøavtrykk ved å redusere matsvinn?